Wat is levenskunst?

Levenskunst is niet hetzelfde als de kunst van het genieten. Het is geen etiquette,
leuke managementtool of psychologische truc. En zeker geen snelweg naar succes
en geluk. Levenskunst is éérder een langdurig, complex, individueel leerproces waar
verantwoordelijkheid, bewust leven, eigen waarden, expressie, volharding en plooibaarheid
deel van uitmaken. Levenskunst maakt het mogelijk om vanuit controle zorg te dragen
voor de kwaliteit van je eigen leven én werk en een stijlvol (werkzaam) leven te leiden.
Levenskunst en werk gaan dus hand in hand: het is werken aan je authenticiteit én autonomie
vanuit het relatienetwerk waarin je staat. Uitgangspunt hierbij is dat je jezelf verantwoordelijk
stelt voor je eigen levenslot, zonder je eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid én dat van
anderen te ontkennen.

Coaching

ConSense begeleidt ontwikkeltrajecten die het persoonlijk inzicht in werk en leven
vergroten. Vanuit een zinvolle context ga je op zoek naar inzicht, vernieuwing en beweging.
In verschillende levensfases kunnen, onwillekeurig en ongewild, vragen vanuit het leven en
werk zich aan je opdringen. Dit zijn de zogenaamde scharniermomenten van het bestaan:
je maakt carrière, je krijgt kinderen, de organisatie waar je werkt gaat fuseren, je wordt
ouder, je verliest iemand waar je van houdt, je persoonlijke visie en doelen veranderen.
Al deze ervaringen vragen een nieuwe plaats in het leven van nu. Maar persoonlijke
antwoorden, patronen, structuren en overtuigingen kunnen ineens niet meer werken.
Coaching kan ondersteuning bieden om in deze veelvuldigheid en dynamiek van leven
en werken een persoonlijk en passend spoor te zoeken én te kiezen. Om te leren zien
wat er nog niet is, maar wel komen gaat.

Werken aan een integrale levensloopplanning

In de coachingsgesprekken komen drie gebieden aan bod. De basis voor een gezonde
en evenwichtige ontwikkeling is het vergroten van de zelfkennis. Dit is enerzijds van belang
om aanleg, bekwaamheden, interessen, ambities en beperkingen en hun oorzaken in beeld
te kunnen brengen en anderzijds om een proces van zelfzorg vorm te kunnen geven. Vanuit
een vaak herwonnen positief realistisch zelfbeeld werk je vervolgens aan een transparante
beroepsidentiteit of rolprofiel. Ook worden de condities voor succes, de voor- en nadelen,
beloningen, kansen en vooruitzichten nader uitgewerkt. Tot slot wordt op realistische
wijze een relatie gelegd tussen deze hernieuwde persoonlijke inzichten. Door daarnaast
ook aandacht te geven aan existentiële en essentiële levensvragen, die zich aan kunnen
dienen onder de gebruikelijke loopbaanvragen, geef je niet alleen betekenis aan je
loopbaanplanning maar ook aan je levensoriëntatie en handelingsroute in het algemeen.
Zo breng je ook andere levensrollen tot bloei. Loopbaanplanning wordt op deze manier
een integrale levensloopplanning.

Bij ingrijpende levensmomenten kan coaching gezien worden als een vorm van geestelijke
begeleiding. Deze ondersteuning kan een vangnet bieden op momenten van vertwijfeling.
Af en toe een enkel gesprek voeren, kan daar al toe bijdragen.