Lieke heeft in 1998 ConSense opgericht van waaruit zij mensen begeleidt
in loopbaan- en levensvragen die vanuit het werk ontstaan. Daarnaast doceert zij
bij Fontys Hogeschool aan de opleiding Toegepaste Psychologie.

Lieke startte haar loopbaan als leerkracht in het internationaal basisonderwijs bij Philips en Shell.
Daarna heeft zij zeven jaar voor Randstad Dienstengroep gewerkt o.a. als account manager
werving & selectie en is zij bij Phoenix loopbaanadviseurs als consultant werkzaam geweest.
Later is zij theologie gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg en cum laude afgestudeerd
in de master Zorg, ethiek en beleid op het onderwerp levenskunst. De relatie tussen groei,
ontwikkeling en spiritualiteit in het postmoderne leven en werk zijn belangrijke thema’s in haar
werk én in haar eigen loopbaan en levenspad. Haar werkwijze is transparant en toegewijd,
open en betrokken, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

ConSense is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement
Consulenten en hanteert de NOLOC gedragscode.